Δημιουργία του πολεοδομικού σχεδιασμού του Δήμου Δρόπολης

Δημιουργία του πολεοδομικού σχεδιασμού του Δήμου Δρόπολης

H επιστήμονικη ομάδα και o πρύτανης του Πανεπιστημίου Polis κατά τιν διάρκεια εργασίας για την δημιουργία του πολεοδομικού σχεδιασμού του Δήμου Δρόπολης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *