Δυνατότητες συμμετοχής στα Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα

18π

Το Ίδρυμα Konrad Adenauer Stiftung επισκέφτηκε σήμερα τον Δήμο Δρόπολης στην Διοικητική Μονάδα Κάτω Δρόπολης στα Σωφράτικα με θέμα ”Δυνατότητες συμμετοχής στα Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα ” .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *