Η ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ!!!!

Η ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ!!!!

Η βία κατά των γυναικών, είναι ίσως η πιο, μεγάλη παραβίαση των ανθρωπίνων διακαιωμάτων.

Ο όρος «Βία κατά των Γυναικών» περιλαμβάνει κάθε πράξη βίας που στηρίζεται στο φύλο ως αποτέλεσμα η είναι δυνατό να έχει ως, αποτέλεσμα, την σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή πόνο για τις γυναίκες, συμπερίλαμβανομενων των απειλών τέτοιων πράξεων, τον εξαναγκασμό ή την αυθαίρετη στέρηση της, ελευθερίας είτε αυτό προκύπτει στην δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή.


«Η Βία κατά των Γυναικών είναι η έκφραση της ιστορικά διαπιστωμένης ανισότητας στις σχέσεις ισχύος μεταξύ ανδρών και γυναικών, που οδήγησε στην κυριαρχία των ανδρών επί των γυναικών και στις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, με αποτέλεσμα τη παρεμπόδιση της ανάπτυξής τους.»


Ο όρος βία, περιλαμβάνει:
• Τη βία μέσα στην οικογένεια
• Τη βία γενικά μέσα στην κοινωνιά (βιασμό, σεξουαλική κακοποίηση, σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία.)


Η βία κατά των γυναικών είναι μεγαλός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και σημαντική αιτία θανάτου και αναπηρίας για τις γυναίκες 16-44 ετών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *