Στο πλαίσιο του προυπολογισμού των φόρων ο Δήμος Δρόπολης ξεκίνησε της δημόσιες συγκεντρώσεις

1

Στο πλαίσιο του προυπολογισμού των φόρων ο Δήμος Δρόπολης ξεκίνησε της δημόσιες συγκεντρώσεις με παρόντες τους προέδρους των χωριών καθώς και απλούς πολίτες , στην Δοικητική Μονάδα Κάτω Δρόπολης , στην Δοικητική Μονάδα Πάνω Δρόπολης και αναμένεται συνάντηση στην Δοιηκητική Μονάδα Πωγωνίου στην Πολύτσανη την Δευτέρα 20.11.2017 ώρα 10:00 .

Σας ευχαριστούμε ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *