Σύντομη παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος

3

Σύντομη παρουσίαση του Ευρωπαικού Προγράμματος με τίτλο ‘’ Οι Δήμοι στην Ευρώπη’’ πραγματοπιήθηκε στην τελευταία συγκέντρωση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δρόπολης.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2017 και όπως σε κάθε Δήμο έτσι και στον δικό μας έχει ανοίξει και το αντίστοιχο γραφείο με συντονίστρια την Εύα Πάνο.
Ο σκοπός του προγράμματος είναι να ανεβάσει το επίπεδο της τοπικής αυτοδοιήκησης στην Αλβανία στο πλαίσιο της ενταξή της στην ευρώπη και δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους του Δήμου αλλά και όλους τους πολίτες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *