ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Δήμος Δερόπολης βρίσκεται στο Νότο της Αλβανίας, στα σύνορα με την Ελλάδα. Εκτείνεται και στις δύο ακτές του ποταμού Δρίνου. Προς τη Δύση εκτείνεται στους πρόποδες του βουνού «Πλατυβουνίου», στην αρχαιότητα «Κεραύνια», του βουνού « Δρυάνου», προς το Νότο του βουνού «Στουγάρα», στην αρχαιότητα «Στύγα». Προς την Ανατολή εκτείνεται στους πρόποδες του βουνού «Μπουρέτο», στην αρχαιότητα «Μέρωπος» και Ζωνάρια. Η περιοχή του Παγωνιού εκτείνεται μεταξύ του βουνού «Νεμερτσικά» ανατολικά, «Μπουρέτο» δυτικά και το βουνό «Μακρύκαμπος» νότια.

Ο Δήμος Δερόπολη αποτελείται από τρεις Διοικητικές Διαιρέσεις, οι οποίες και οι τρεις Διοικητικές Διαιρέσεις συμπεριλαμβάνονται στην ίδια εθνοπολιτιστική περιοχή, οι οποίες διακατέχονται από έναν πλούσιο εθνοπολιτισμό, που χαρακτηρίζεται από ωραίους χορούς και ωραίες στολές, πολυφωνικά τραγούδια και ηπειρώτικα μοτίβα κλαρίνου. Δηλαδή ο Δήμος Δερόπολης είναι Δήμος της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας.

Οι Διοικητικές Διαιρέσεις του Δήμου Δερόπολης είναι:

  • Η Διοικητική Διαίρεση της Άνω Δερόπολης, πρώην Επαρχία Άνω Δερόπολης, η οποία συμπεριλαμβάνει 18 χωριά, πληθυσμό: 9247 κατοίκους. Η επιφάνια 156,7 Χμ2. Οι κύριοι κλάδοι της οικονομίες είναι η κτηνοτροφία, γεωργία και εμπόριο.
  • Η Διοικητική Διαίρεση της Κάτω Δερόπλης, πρώην Επαρχία Κάτω Δερόπολης, η οποία συμπεριλαμβάνει 16 χωριά, πληθυσμό: 8.303 κατοίκους, επιφάνια: 105,3Χμ2. Οι κύριοι κλάδοι τις οικονομίας είναι η κτηνοτροφία, γεωργία και εμπόριο.
  • Η Διοικητική Διαίρεση του Πωγωνίου, πρώην Επαρχία Πωγωνίου, συμπεριλαμβάνει 6 χωριά, πληθυσμός: 2.643 κατοίκους, επιφάνια: 177Χμ2. Οι κύριοι κλάδοι της οικονομίας είναι η κτηνοτροφία, αμπελουργία, η οποία είναι φημισμένη για την καλλιέργειά της και την κατασκευή ξύλινων δρύινων βαρελιών.

Το κέντρο του Δήμου είναι το χωριό Γιωργουτσάτες. Σύμφωνα με την πολιτική καταγραφή αριθμεί 23.131 κατοίκους, εκτείνεται σε μια επιφάνια των 466,67 Χμ2 με μια πυκνότητας 49,56 κατοίκους το Χμ2. Όλες οι Διοικητικές Διαιρέσεις προς το παρών είναι μέρος του νομού Αργυροκάστρου και της Περιφέρειας Αργυροκάστρου.