slider1
slider3
sherbimet
Vende te lira pune
kerkesa

DROPULLI NE KOHE DHE NE HAPESIRE

Pas shkatërimeve të një pasnjëshëm në shekuj në Dropull, për Dropullin mbeten dy emra, një si titull metropol “ Dhrinopoleos” dhe një tjetër “ Dheropoli” si emër krahinë. Emri i parë eshtë i përdorshëm dhe i njohur në rrethe kishtare, ndërsa i dzti eshtë i njohur tek rrethet e gjerat popullore. Te dya emrat nga ana semasiolpgjike kanmë të njejtin kuptim qztet me lisa. Ndyshimi midis tyre qendron vetëm nga an e formës fonetike.

Emri i parë eshtë në gjuhën e pastër greke, ndërsa i dzti eshtë në gjuhën popuullore, e cila eshtë mbartës autentik i identitetit kombëtar. Këto forma fonetike e gjejmë tek brezat e vjetër dhe tek shumë kengë popullore si: “Ne fushën e Dropullit” si dhe “Moj Dropullite”.

Siç shikojmë kemi të bejmë me dz forma fonetike (te së njejtës fjale) e një sinonim të plotë. Dike patur parasysh se gjuha e pastër greke ishte gjuha zyrtare e kishes, arijmë në përfundimin se kemi të bëjmë me një përshtajte nga gjuha popullore në gjuhë të pastër zyrtare kishtare të fjalës “Dheropoli” dhe “Dhrinupoleos” .

LEXONI ME TEPER

TRADITA

Shummica e historianeve bie dakort se jo vetëm Ambrakia , pior edhe vende te tjera të epirit ishin qendra të Dhriopeve. Sipas tyre Dhriopet kanë jetuar në kohërat parahistorike në një epokë por nuk ka deshmi të shkruara, por krijojmë një ide plër ata nga informacionet qe kemi nga traditat si dhe nga gjetje arkeologjike.

Tradita thotë se kryeqendra quhejn “Dhris” ose “Dhriopolis” dhe ishte me e lashta por në vënd të pa caktuar.

Rreth e rotull krahinës se dropullit ruhen akoma sot disa toponime që etimologjikisht vijnë nga fjala “Dhris” = lis, si fshatrat: Dhroviani, Dhuviani, mali i Dhriano dhe disa mbetje te epokës parahistorike. Shumë historian bien dakort me zbritjen e fiseve Dorike, nuk kanë ikur të gjithë hriopët në jug por shumë prej tyre u asmililuan nga Dorët dhe përbën një popull me një gjuhë (greqishten) djalektin dorik të greqishtes të grupit veriperendimor.

LEXONI ME TEPER

Lajmet e fundit