Author: admin

shkresa 471

Ne mbeshtetje te Ligjit nr.9632

Ne mbeshtetje te Ligjit nr.9632,date 30.10.2006,”Per sistemimin e taksave vendore “,te ndryshuar,
Si dhe Ligjit nr. 9920 date 19.05.2008 “Per Procedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise” (i ndryshuar),

N2a

shkresa 471

DËGJESË ME GRUPET E INTERESIT PËR ANALIZËN E THELLUAR TË PPV-SË PËR BASHKINË DROPULL

Në kuadër të hartimin të PPV për Bashkinë Dropull, me asistencën teknike të Universitetit POLIS dhe në praninë e përfaqësuesve të Ministrise së Zhvillimit Urban ose Agjencisë Kombëtare të Planifikimi të Territorit (AKPT), më datë 13 Korrik 2017 do të prezantohet faza e parë e përmbushjes së hartimit të këtij plani që lidhet me procesin e huluntimit dhe analizave të territorit.

drn

r2

 

 

shkresa 471

DEGJESE ME GRUPET E INTERESIT PER VSM-ne e PPV, BASHKIA DROPULL

Ne perputhje me shkresen Nr. 2556, date 03/04/2017 te Ministrise se Mjedisit, me te cilen miratohet kryerja e Vleresimit Strategjik Mjedisor te Planit te Pergjithshem Vendor te Bashkise Dropull, organizohet konsultimi me grupet e interesit per ceshtjet qe do te trajtohen ne raportin e VSM-se. Konsultimi do te organizohet ne Bashkine Dropull ne daten 05.05.2017, ora 11.00 prane salles se mbledhjeve ne pallatin e kultures ne fshatin Dervician.

shkresa 471_1

shkresa 471_2

epitimi-dimotes-1

Βashkia Dropull «Qytetarë nderi»

Βashkia Dropull edhe Këshilli Bashkiak të premten nderuan me një ceremoni te bukur dy mjekë te shkelqyeshem: Dr. Vasil Jorgji (mjek pediatër) dhe dr.Vasili Labovitin (mjek gjinekolog kirurg), si “qytetarë nderi” (pas vdekjes) të Bashkise Dropull për punën e tyre të veçantë dhe kontributin e tyre të veçantë në shkencën mjekësore dhe te shoqërisë per veprimin te tyre.

epitimi-dimotes-4

 

Ceremonia u ndoq përveç të afërmve te dy mjekëve, të ftuar zyrtare, mjekët e Spitalit Rajonal «Omer Nishani» dhe qytetarët e thjeshtë për t’u njohur me jetën dhe punën e këtyre dy personaliteteve të vecante. Në emër të familjes Jorgji , pllaqeten e nderit e morri e bija e Vasil Jorgjit , e z.nj. Rita Jorgji (mjek pediatër) dhe nga familja Laboviti nipi i Vasil Labovitit z.Llazi Duka.
 

epitimi-dimotes-2

 

Ishte një natë e veçantë e përmendjes jo vetëm të dy mjekëve të shkëlqyer, por dhe te dy njerëzve të rendesishem te cilet përkundër burimeve jo të plota mjekësore në atë kohë, por me pasurinë e njohurive shkencore poseduar dhe vullnet ishin në gjendje jo vetëm për të zhvilluar rrugë të reja në shkencë mjekësore por për të mësuar brezave te se ardhmes solidaritetin, mirësjellje dhe mbi të gjithë njerëzimin!

epitimi-dimotes-6

3

25 Tetor i Dita Botërore Kundër Kancerit te Gjirit

Kjo ditë është dedikuar për parandalimin, informacionin e duhur dhe të vetëdijen. Pavarësisht nga frekuenca e saj, në qoftë se diagnostikohet në fillim, mund të shërohet. Kjo është arsyeja pse informacioni është i nevojshëm …

Diagnoza e hershme është arritur nga vetë-ekzaminim, mamografia dhe ekzaminimi klinik nga një specialist. Kanceri është një nga arsyet kryesore të vdekjes, i dytë pas sëmundjeve kardiovaskulare në vendet e zhvilluara.Fitimi i betejës kundër kancerit të gjirit mund të arrihet vetëm me hulumtimet mjekësore, përditësimin dhe veçanërisht parandalimin. Sepse nuk duhet të harrojmë se parandalimi shpëton jetën! E kemi borxh ne veten tone …

Η ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ!!!!

Dhuna ndaj grave !!!!

Dhuna ndaj grave është ndoshta , shkelja më e madhe e tedrejtave te njeriut .
Termi “Dhunë ndaj grave” përfshin çdo akt të dhunës me bazë gjinore si rezultat, ose mund të ketë si rezultat, dëmtimin fizik, seksual ose psikologjik apo vuajtje për gratë, duke përfshirë kërcënime për akte të tilla, shtrëngim ose privimi arbitrar të, lirisë nëse ajo ndodh në jetën publike apo private.

“Dhuna ndaj grave është shprehje e marrëdhënieve të pushtetit të krijuara historikisht të pabarabarta midis burrave dhe grave, të cilat çuan në dominimin e burrave mbi gratë dhe diskriminimi ndaj grave, duke penguar zhvillimin e tyre.”

Termi dhune përfshin:
• Dhunen në familje
• Dhuna në përgjithësi brenda shoqerise (përdhunimin, abuzimin seksual, ngacmimi seksual në punë).

Dhuna ndaj grave është një rrezik i madh për shëndetin publik dhe shkaku kryesor i vdekjes dhe paaftësisë për gratë 16-44 vjeç.

6

Bashkia Dropull me rastin e datave nderkombetare te:

19 Nentorit ” “Dita Botërore Kundër Abuzimit të Fëmijëve”
20 Nentorit “Dita Botërore për të Drejtat e Fëmijëve”
organizoi në Qendrën Kulturore ne fshatin Dervician një aktivitet me vizatime, poezi dhe ese.
Në programin bashkëpunuar Drejtorite e shkollave Dervician , Jorgucat dhe Bularat , me fëmijë nga te tre shkollat. Fituesit kane fituar dhurata .
Falënderojme organizatorët, Drejtorite e shkollave dhe nxenesit që morën pjesë në këtë aktivitet !!!

1

Koordinatorin e OKB -se Brian J.Williams ka takuar në bashki, kryetari z. Ahilea Deçka

Koordinatorin e OKB -se Brian J.Williams ka takuar në bashki, kryetari z. Ahilea Deçka dhe diskutuan bashkë çështjet me interese të përbashkët. Duke diskutuar problemet themelore me të cilat përballet shoqeria në një kohë mjaft të vështirë, të dyja palët referuan ceshtjen ekonomike të rajonit , strukturat zyrtare të bashkise, bashkëpunimin me agjencitë e tjera, refugjatët dhe referencë të veçantë është bërë për ndërprerje të vazhdueshme te rrymes elektrike.

” Periudhen e fundit akoma edhe reshjet ne nivel te bute shkaktojne nderprjerjen e papritur të energjisë që zgjat nga disa minuta deri në disa orë.
Këto nderprerje te paparalajmëruara të energjisë krijojne probleme serioze, dhe si rrjedhoje deme financiare për banorët dhe qytetarët e bashkise sonë. ” thekson kryetari.

IMG_1714

KRYETARI I BASHKISË, DEÇKA: BASHKIA, PARAROJË NË PROMOVIMIN DHE TRANSMETIMIN E TRADITËS

Bashkia e Dropullit po zbaton një projekt mjaft të rëndësishëm që në themel të tij ka ruajtjen e traditave dhe kulturës së minoritetit grek. Institucioni ynë i mbështetur prej Këshillit të Evropës po sjell një risi në kuadër të mbrojtjes së vlerave më të mira që lidhen me kostumografinë, isopolifoninë, vallen, si dhe krijimin e mundësive të punësimit të banorëve të kësaj zone për ta bërë atë një vend tërheqës për të jetuar.

Ky projekt erdhi në një moment mjaft të rëndësishëm për të gjithë zonën, pasi i dha një frymëmarrje të re përmes angazhimit të pjesës më vitale të popullsisë, të rinjve që me mjaft dëshirë e përkushtim u bënë pjesë e mbartjes së vlerave të të parëve të tyre.

Do të doja të falënderoja Këshillin e Evropës për vëmendjen e treguar ndaj minoriteteve duke mbështetur projekte si ky i Bashkisë Dropull që vijnë të propozuara nga vetë përfituesit. Sigurisht, kjo përpjekje nuk do të mbetet deri këtu, por ne do të vazhdojmë më tej për ta bërë bashkinë e Dropullit një model të respektimit të të drejtave të minoriteteve dhe ku banorët e saj të jenë plotësisht të integruar në shoqërinë shqiptare dhe kontribues të denjë në procesin e demokratizimit të vendit.