Category: News

3

Bashkia Dropull ka filluar sot aksionin “Pastrojmë Shqipërinë që duam”

Bashkia Dropull ka filluar sot aksionin “Pastrojmë Shqipërinë që duam” ne vijim te operacionit 6 mujor i organizuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit dhe Green Albania ne te cilen morri pjese edhe nenkryetari z. Mihal Mano.

Operacioni i pastrimit të Shqipërisë ka qëllimin e reduktimit të mbeturinave urbane, sensibilizimin e shoqërisë dhe institucioneve për problematikën e mbetjeve në vend dhe promovimin e një mjedisi të pastër dhe turizmi të qëndrueshëm.

Bashkia Dropull ka bashkepunuar per realizimit e aksionit “Ta Pastrojmë Shqipërinë – 24 Nëntor 2017”, në kryerje të përmbushjes së detyrimit institucional dhe kontributit për fillimin e ndryshimit të trajtimit të mjedisit të përbashkët.

Ju faleminderit,

shkresa 471

Ne mbeshtetje te Ligjit nr.9632

Ne mbeshtetje te Ligjit nr.9632,date 30.10.2006,”Per sistemimin e taksave vendore “,te ndryshuar,
Si dhe Ligjit nr. 9920 date 19.05.2008 “Per Procedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise” (i ndryshuar),

N2a

shkresa 471

DËGJESË ME GRUPET E INTERESIT PËR ANALIZËN E THELLUAR TË PPV-SË PËR BASHKINË DROPULL

Në kuadër të hartimin të PPV për Bashkinë Dropull, me asistencën teknike të Universitetit POLIS dhe në praninë e përfaqësuesve të Ministrise së Zhvillimit Urban ose Agjencisë Kombëtare të Planifikimi të Territorit (AKPT), më datë 13 Korrik 2017 do të prezantohet faza e parë e përmbushjes së hartimit të këtij plani që lidhet me procesin e huluntimit dhe analizave të territorit.

drn

r2

 

 

shkresa 471

DEGJESE ME GRUPET E INTERESIT PER VSM-ne e PPV, BASHKIA DROPULL

Ne perputhje me shkresen Nr. 2556, date 03/04/2017 te Ministrise se Mjedisit, me te cilen miratohet kryerja e Vleresimit Strategjik Mjedisor te Planit te Pergjithshem Vendor te Bashkise Dropull, organizohet konsultimi me grupet e interesit per ceshtjet qe do te trajtohen ne raportin e VSM-se. Konsultimi do te organizohet ne Bashkine Dropull ne daten 05.05.2017, ora 11.00 prane salles se mbledhjeve ne pallatin e kultures ne fshatin Dervician.

shkresa 471_1

shkresa 471_2

epitimi-dimotes-1

Βashkia Dropull «Qytetarë nderi»

Βashkia Dropull edhe Këshilli Bashkiak të premten nderuan me një ceremoni te bukur dy mjekë te shkelqyeshem: Dr. Vasil Jorgji (mjek pediatër) dhe dr.Vasili Labovitin (mjek gjinekolog kirurg), si “qytetarë nderi” (pas vdekjes) të Bashkise Dropull për punën e tyre të veçantë dhe kontributin e tyre të veçantë në shkencën mjekësore dhe te shoqërisë per veprimin te tyre.

epitimi-dimotes-4

 

Ceremonia u ndoq përveç të afërmve te dy mjekëve, të ftuar zyrtare, mjekët e Spitalit Rajonal «Omer Nishani» dhe qytetarët e thjeshtë për t’u njohur me jetën dhe punën e këtyre dy personaliteteve të vecante. Në emër të familjes Jorgji , pllaqeten e nderit e morri e bija e Vasil Jorgjit , e z.nj. Rita Jorgji (mjek pediatër) dhe nga familja Laboviti nipi i Vasil Labovitit z.Llazi Duka.
 

epitimi-dimotes-2

 

Ishte një natë e veçantë e përmendjes jo vetëm të dy mjekëve të shkëlqyer, por dhe te dy njerëzve të rendesishem te cilet përkundër burimeve jo të plota mjekësore në atë kohë, por me pasurinë e njohurive shkencore poseduar dhe vullnet ishin në gjendje jo vetëm për të zhvilluar rrugë të reja në shkencë mjekësore por për të mësuar brezave te se ardhmes solidaritetin, mirësjellje dhe mbi të gjithë njerëzimin!

epitimi-dimotes-6

3

25 Tetor i Dita Botërore Kundër Kancerit te Gjirit

Kjo ditë është dedikuar për parandalimin, informacionin e duhur dhe të vetëdijen. Pavarësisht nga frekuenca e saj, në qoftë se diagnostikohet në fillim, mund të shërohet. Kjo është arsyeja pse informacioni është i nevojshëm …

Diagnoza e hershme është arritur nga vetë-ekzaminim, mamografia dhe ekzaminimi klinik nga një specialist. Kanceri është një nga arsyet kryesore të vdekjes, i dytë pas sëmundjeve kardiovaskulare në vendet e zhvilluara.Fitimi i betejës kundër kancerit të gjirit mund të arrihet vetëm me hulumtimet mjekësore, përditësimin dhe veçanërisht parandalimin. Sepse nuk duhet të harrojmë se parandalimi shpëton jetën! E kemi borxh ne veten tone …