DEGJESE ME GRUPET E INTERESIT PER VSM-ne e PPV, BASHKIA DROPULL

shkresa 471

Ne perputhje me shkresen Nr. 2556, date 03/04/2017 te Ministrise se Mjedisit, me te cilen miratohet kryerja e Vleresimit Strategjik Mjedisor te Planit te Pergjithshem Vendor te Bashkise Dropull, organizohet konsultimi me grupet e interesit per ceshtjet qe do te trajtohen ne raportin e VSM-se. Konsultimi do te organizohet ne Bashkine Dropull ne daten 05.05.2017, ora 11.00 prane salles se mbledhjeve ne pallatin e kultures ne fshatin Dervician.

shkresa 471_1

shkresa 471_2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *