Dhuna ndaj grave !!!!

Η ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ!!!!

Dhuna ndaj grave është ndoshta , shkelja më e madhe e tedrejtave te njeriut .
Termi “Dhunë ndaj grave” përfshin çdo akt të dhunës me bazë gjinore si rezultat, ose mund të ketë si rezultat, dëmtimin fizik, seksual ose psikologjik apo vuajtje për gratë, duke përfshirë kërcënime për akte të tilla, shtrëngim ose privimi arbitrar të, lirisë nëse ajo ndodh në jetën publike apo private.

“Dhuna ndaj grave është shprehje e marrëdhënieve të pushtetit të krijuara historikisht të pabarabarta midis burrave dhe grave, të cilat çuan në dominimin e burrave mbi gratë dhe diskriminimi ndaj grave, duke penguar zhvillimin e tyre.”

Termi dhune përfshin:
• Dhunen në familje
• Dhuna në përgjithësi brenda shoqerise (përdhunimin, abuzimin seksual, ngacmimi seksual në punë).

Dhuna ndaj grave është një rrezik i madh për shëndetin publik dhe shkaku kryesor i vdekjes dhe paaftësisë për gratë 16-44 vjeç.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *