KENDI I BASHKIMIT EVROPIAN

Këndi i Bashkimit Europian është hapur në Nëntor 2017, në kuadër të projektit “Bashkitë për Evropë”. Ai gjendet në Qëndrën Multifunksionale te Bashkise Dropull ne Jergucat.
Qytetarët, bizneset dhe organizatat e shoqërisë civile mund të drejtohen te këndi, për informacione rreth Bashkimit Europian dhe mundësitë e ndryshme të financimit të projekteve të fushave të ndryshme.
Koordinatore : Evanthia Pano
tel :0696220303
email : anhelapano27@gmail.com