LAJME

shkresa 471

NJOFTIM

No Comments

Te nderuar taksapagues Ju bëjmë me dije se: Përllogaritja e detyrimeve tatimore vendore për periudhën Prill-Dhjetor 2018 për sa i ...

Read More
shkresa 471

NJOFTIM

No Comments

Te nderuar taksapagues Ne mbeshtetje te VKM nr 132 date 7.3.2018 ‘Per metodologjine per percaktimin e vleres se taksueshme te ...

Read More
640FE37C-667F-4585-A2CA-6590958887F7-217-000000D8FB48575D

Në kuadër të Programit Interreg Greqi-Shqipëri 2014-2020

No Comments

Në kuadër të Programit Interreg Greqi-Shqipëri 2014-2020, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme në bashkëpunim me Projektin “Bashkitë për ...

Read More
2

Sot shënohet 8 Marsi – Dita Ndërkombëtare e Gruas!

No Comments

Dita ndërkombëtare e Gruas e cila shënohet me 8 Mars është datë e njohur në mbarë botën si ditë e ...

Read More
3

Bashkia Dropull ka filluar sot aksionin “Pastrojmë Shqipërinë që duam”

No Comments

Bashkia Dropull ka filluar sot aksionin “Pastrojmë Shqipërinë që duam” ne vijim te operacionit 6 mujor i organizuar nga Ministria ...

Read More
shkresa 471

DEGJESE ME GRUPET E INTERESIT MBI STRATEGJINE E ZHVILLIMIT TE TERRITORIT NE KUADER TE HARTMIT TE PPV -SE PER BASHKINE DROPULL.

No Comments

Ne kuader te hartimin te PPV per Bashkine Dropull,me asistencen teknike te Universitetit POLIS dhe ne pranine e perfaqesuesve te ...

Read More
shkresa 471

Ne mbeshtetje te Ligjit nr.9632

No Comments

Ne mbeshtetje te Ligjit nr.9632,date 30.10.2006,”Per sistemimin e taksave vendore “,te ndryshuar, Si dhe Ligjit nr. 9920 date 19.05.2008 “Per ...

Read More
shkresa 471

Ne mbeshtetje te Ligjit nr.9632,date 30.10.2006

No Comments

Per sistemimin e taksave vendore “,te ndryshuar, Si dhe Ligjit nr. 9920 date 19.05.2008 “Per Procedurat Tatimore ne Republiken e ...

Read More
shkresa 471

DËGJESË ME GRUPET E INTERESIT PËR ANALIZËN E THELLUAR TË PPV-SË PËR BASHKINË DROPULL

No Comments

Në kuadër të hartimin të PPV për Bashkinë Dropull, me asistencën teknike të Universitetit POLIS dhe në praninë e përfaqësuesve ...

Read More
shkresa 471

DEGJESE ME GRUPET E INTERESIT PER VSM-ne e PPV, BASHKIA DROPULL

No Comments

Ne perputhje me shkresen Nr. 2556, date 03/04/2017 te Ministrise se Mjedisit, me te cilen miratohet kryerja e Vleresimit Strategjik ...

Read More
epitimi-dimotes-1

Βashkia Dropull «Qytetarë nderi»

No Comments

Βashkia Dropull edhe Këshilli Bashkiak të premten nderuan me një ceremoni te bukur dy mjekë te shkelqyeshem: Dr. Vasil Jorgji ...

Read More
3

25 Tetor i Dita Botërore Kundër Kancerit te Gjirit

No Comments

Kjo ditë është dedikuar për parandalimin, informacionin e duhur dhe të vetëdijen. Pavarësisht nga frekuenca e saj, në qoftë se ...

Read More
Η ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ!!!!

Dhuna ndaj grave !!!!

No Comments

Dhuna ndaj grave është ndoshta , shkelja më e madhe e tedrejtave te njeriut . Termi “Dhunë ndaj grave” përfshin ...

Read More
6

Bashkia Dropull me rastin e datave nderkombetare te:

No Comments

19 Nentorit ” “Dita Botërore Kundër Abuzimit të Fëmijëve” 20 Nentorit “Dita Botërore për të Drejtat e Fëmijëve” organizoi në ...

Read More
1

Koordinatorin e OKB -se Brian J.Williams ka takuar në bashki, kryetari z. Ahilea Deçka

No Comments

Koordinatorin e OKB -se Brian J.Williams ka takuar në bashki, kryetari z. Ahilea Deçka dhe diskutuan bashkë çështjet me interese ...

Read More
IMG_1714

KRYETARI I BASHKISË, DEÇKA: BASHKIA, PARAROJË NË PROMOVIMIN DHE TRANSMETIMIN E TRADITËS

No Comments

Bashkia e Dropullit po zbaton një projekt mjaft të rëndësishëm që në themel të tij ka ruajtjen e traditave dhe ...

Read More
TË RINJTË, TRAJNIM PËR BIZNESET TRADICIONALE

TË RINJTË, TRAJNIM PËR BIZNESET TRADICIONALE

No Comments

Në kuadër të këtij projekti një grup prej 15 të rinjsh dhe të rejash u trainuan përgjatë një kursi pesë ...

Read More
FESTIVALI FOLKLORIK SHPALOS TRADITAT E MINORITETI GREK

FESTIVALI FOLKLORIK SHPALOS TRADITAT E MINORITETI GREK

No Comments

Organizimi i Festivalit Folklorik përcolli pjesën më vitale të kësaj zone që lidhet me ruajtjen e traditës përmes etnografisë, konstumografisë, ...

Read More