PREZANTIM I SHKURTER I PROGRAMIT TE BASHKIMIT EVROPIAN

Një prezantim i shkurtër i Programit Evropian me titull “Bashkite per në Evropë” u zhvillua në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak të Bashkise Dropull.

Programi filloi në Shtator te vitit 2017 dhe si në çdo Bashki , edhe ne Bashkine tone eshte hapur zyra me koordinatoren z.nj. Eva Pano .

Qëllimi i programit është ngritja e nivelit të vetëqeverisjes lokale në Shqipëri si pjesë e integrimit të saj në Evropë, dhe duhet te gjithe qytetaret te bashkepunojne per kete synim.